CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã Nam Trung tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết TW 5
01/08/2022 08:14:53

Sáng ngày 30/7, Đảng bộ xã Nam Trung đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết TW 5 (khóa XIII), với sự tham dự của hơn 200 cán bộ, đảng viên, công chức xã, Ủy viên Ủy ban MTTQ và Ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội không phải là đảng viên.

 

Báo cáo viên truyền đạt nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi của 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành TW Đảng gồm: Nghị quyết số 18 “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 21 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 
 

Đảng bộ xã Nam Trung tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết TW 5

Sau hội nghị này, Đảng bộ xã Nam Trung chỉ đạo các các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong đảng và trong nhân dân; đồng thời tiếp thu đầy đủ quan điểm, mục tiêu của nghị quyết để xây dựng chương trình hành động thực hiện nhằm đưa các nghị quyết TW 5 (khóa XIII) sớm đi vào thực tiến cuộc sống.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1133
Trước & đúng hạn: 1133
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 05:08:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TRUNG - HUYỆN NAM SÁCH

Cơ quan chủ quản: UBND xã Nam Trung
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Trần Văn Mùi- Phó Chủ tịch UBND xã
Email: namtrung.namsach@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tất cả: 45,817