KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC BỘ PHẬN "MỘT CỬA"
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" UBND xã ngày 20/4/2023
05/05/2023 08:17:04

TT Họ và tên Tên TTHC Địa chỉ
1 NGUYỄN VĂN THUẬN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
2 NGUYỄN VĂN THUẬN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
3 NGUYỄN VĂN THUẬN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
4 NGUYỄN VĂN THUẬN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
5 NGUYỄN VĂN THUẬN Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
6 PHẠM THỊ HOAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
7 PHẠM THỊ HOAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
8 NGUYỄN VĂN THỤ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐƯỜNG NGUYỄN ĐĂNG LÀNH, KHU NGUYỄN VĂN TRỐI, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
9 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN THƯỢNG DƯƠNG, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) THÔN THƯỢNG DƯƠNG, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY Thủ tục đăng ký kết hôn CHU ĐẬU, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2384
Trước & đúng hạn: 2384
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 02:51:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TRUNG - HUYỆN NAM SÁCH

Cơ quan chủ quản: UBND xã Nam Trung
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Trần Văn Mùi- Phó Chủ tịch UBND xã
Email: namtrung.namsach@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0