KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC BỘ PHẬN "MỘT CỬA"
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" UBND xã ngày 15/5/2023
17/05/2023 07:48:01

TT Họ và tên Tên TTHC Địa chỉ
1 PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
2 HỒ THỊ THẤM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 HỒ THỊ THẤM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4 HỒ THỊ THẤM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 HỒ THỊ THẤM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
6 TRẦN VĂN HƯNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
7 TRẦN VĂN HƯNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
8 TRẦN QUANG TÙNG Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) thôn Thụy Trà, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
9 HỒ DUY CẦN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
10 HỒ DUY CẦN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
11 NGUYỄN VĂN ĐIẾN Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch thôn Thuỵ trà , Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
12 NGUYỄN VĂN ĐIẾN Xác nhận thông tin hộ tịch thôn Thuỵ trà , Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
13 PHẠM THỊ LAN Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
14 VŨ THỊ NGỌC THÚY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 VŨ THỊ NGỌC THÚY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
16 VŨ THỊ NGỌC THÚY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
17 NGUYỄN THỊ TƯƠI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
18 HỒ THỊ HUẾ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
19 HỒ THỊ HUẾ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
20 HỒ THỊ HUẾ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
21 HỒ THỊ HUẾ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 NGUYỄN THỊ BÉ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thôn Thuỵ trà , Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
23 HOÀNG THỊ TOÀN Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) thượng dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 NGUYỄN THỊ BÉ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận thôn Thuỵ trà , Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 NGUYỄN THỊ BÉ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận thôn Thuỵ trà , Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
26 NGUYỄN THỊ BÉ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận thôn Thuỵ trà , Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
27 HỒ THỊ THẤM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN MẠN ĐÊ, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
28 TRẦN VĂN XÔ Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở xã Nam Chính, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
29 NGUYỄN VĂN THÀNH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tổ 7 Liên Phương, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh,
30 ĐẶNG VĂN THÀNH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
31 ĐẶNG VĂN LƯỢC Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tổ 1 Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
32 ĐẶNG THỊ MAI Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
33 ĐẶNG VĂN LƯỢC Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tổ 1 Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
34 ĐẶNG VĂN VINH Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
35 PHẠM HUY GIÁP Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Khu phố 5A, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2397
Trước & đúng hạn: 2397
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 04:40:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TRUNG - HUYỆN NAM SÁCH

Cơ quan chủ quản: UBND xã Nam Trung
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Trần Văn Mùi- Phó Chủ tịch UBND xã
Email: namtrung.namsach@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0