KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC BỘ PHẬN "MỘT CỬA"
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" UBND xã ngày 14/02/2023
20/02/2023 03:26:57

TT Họ và tên Tên TTHC Địa chỉ
1 NGUYỄN VĂN SÁNH Thủ tục đăng ký khai tử thôn Thuỵ trà , Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
2 ĐẶNG VĂN PHỤNG Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
3 ĐẶNG VĂN PHỤNG Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
4 NGUYỄN THỊ THÚ Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
5 NGUYỄN VĂN SÁNH Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Thôn Thụy Trà, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
6 NGUYỄN SĨ LUẬT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
7 NGUYỄN SĨ LUẬT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
8 NGUYỄN SĨ LUẬT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
9 TRẦN THỊ THƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thôn Tè, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
10 NGUYỄN CHÍ SỰ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bịch Tây, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
11 NGUYỄN CHÍ SỰ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bịch Tây, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
12 NGUYỄN VĂN HANH Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
13 NGUYỄN VĂN HANH Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
14 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
15 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THÔN Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
16 ĐẶNG THỊ XUYẾN Thủ tục đăng ký lại khai sinh thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
17 CAO VĂN TAM Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
18 NGUYỄN HUY CƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
19 NGUYỄN HUY CƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương,
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1133
Trước & đúng hạn: 1133
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 05:42:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TRUNG - HUYỆN NAM SÁCH

Cơ quan chủ quản: UBND xã Nam Trung
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Trần Văn Mùi- Phó Chủ tịch UBND xã
Email: namtrung.namsach@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 7
Tất cả: 45,819