CƠ CẤU TỔ CHỨC
HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG
04/03/2021 12:00:00

  1. Cơ cấu tổ chức

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

CQ

Di động

Email

Nguyễn Văn Bền

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã

 

0904.443.734

nguyenvanbennamtrung@gmail.com

Nguyễn Hồng Mến

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ

 

0378.617.068

 

Nguyễn Văn Thao

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

0914.180.706

 

Trần Văn Mùi

Phó Chủ tịch UBND xã

 

0979.073.460

tranvanmuinamtrung@gmail.com

Phạm Huy Giang

Tư pháp – Hộ tịch xã

 

0944.562.117

phamhuygiang2014@gmail.com

Nguyễn Văn Kỳ

Chủ tịch hội CCB xã

 

0984.672.168

nguyenvankynt@gmail.com

Đặng Thị Lên

Chủ tịch hội LHPN xẫ

 

0382.351.882

dangthilennt@gmail.com

Đặng Đức Kết

Chủ tịch hội Nông dân xã

 

0973.690.464

dangket464@gmail.com

Vũ Thị Khuyên

Bí thư Đoàn thanh niên

 

0769.055.488

vuthikhuyen@gmail.com

Nguyễn Ngọc Sáng

Cán bộ Tài chính - Kế toán

 

0945.120.179

 

Nguyễn Văn Thao

Cán bộ Văn hoá - xã hội

 

0936.479.263

 

Hoàng Thị Toàn

Cán bộ Địa chính - Xây dựng

 

0972.445.996

hoangtoannt@gmail.com

Mạc Đức Chiến

Cán bộ Giao thông - Thuỷ lợi

     

Nguyễn Thị Thuỷ

Cán bộ Lao động - TB và xã hội

 

0368.226.730

nguyenthuytbxh@gmail.com

Hồ Xuân Sở

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

 

0986.506.417

 

Trần Văn Hách

Chủ tịch UBMTTQ xã

 

0366.070.871

 

Vũ Hồng Hạnh

Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND

 

0382.164.877

vuhonghanhhd@gmail.com

Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng Công an xã

 

0906.123.458

 
 
 2. Chức năng, nhiệm vụ

+ Chức năng:

UBND xã tổ chức và chỉ đạo thi hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp. UBND cấp trên chỉ đạo hoạt động của UBND cấp dưới trực tiếp. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, UBND ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện theo Nghị quyết đề ra.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã. Thực hiện theo nguyên tắc tài chính kế toán đúng chính sách pháp luật và báo cáo về ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất để phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật;

- Huy động sự đónggóp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện và quản lý các khoản đóng góp được phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mụcđích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển vàứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất ;

- Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều; phòng,chống và khắc phục hậu quả thiên tai; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật.

- Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, hướngdẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các ngành, nghề mới.

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp;

- Quản lý việc xây dựng nhà ở nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quyđịnh;

- Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Huy động sự đónggóp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xãtheo quy định của pháp luật.

- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi.

- Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, phòng chống các dịch bệnh.

- Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao. Tổ chức các Lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danhlam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy địnhcủa pháp luật.

- Quản lý, bảo vệ,tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương.

- Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch. Đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượn gdân quân tự vệ ở địa phương.

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội;. Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh. Thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tộiphạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

- Quản lý hộ khẩu, tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

- Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo. UBND xã có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp trong nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chínhtheo quy định của pháp luật.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1133
Trước & đúng hạn: 1133
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 04:34:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM TRUNG - HUYỆN NAM SÁCH

Cơ quan chủ quản: UBND xã Nam Trung
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Trần Văn Mùi- Phó Chủ tịch UBND xã
Email: namtrung.namsach@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 45,816